ساخت
جایگاه سوخت رسانی

این تیم با ارائه خدمات در حوزه صنایع جایگاهی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکت هاخدمات می دهد.

دیدن جزئیات

ساخت
قطعات مهندسی

این تیم با ارائه خدمات در حوزه صنایع جایگاهی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکت هاخدمات می دهد.

دیدن جزئیات

تحقیق و
توسعه

این تیم با ارائه خدمات در حوزه صنایع جایگاهی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکت هاخدمات می دهد.

دیدن جزئیات

نگهداری
و پشتیبانی

این تیم با ارائه خدمات در حوزه صنایع جایگاهی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکت هاخدمات می دهد.

دیدن جزئیات

واردات
قعطات صنعتی

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای جهان خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

تعمیر و
نوسازی

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای جهان خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

ساخت
دیسپنسر های سوخت رسانی

این تیم با ارائه خدمات در حوزه صنایع جایگاهی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکت هاخدمات می دهد.

دیدن جزئیات

تکنولوژی
های نو

این تیم با ارائه خدمات در حوزه صنایع جایگاهی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکت هاخدمات می دهد.

دیدن جزئیات
توصیفات

آنچه مشتریان درباره ما می گویند.

شرکت صنایع جایگاهی سبز یکی از قدیمی ترین و حرفه ای ترین شرکت های فعال در این صنعت، همیشه ارائه دهنده محصولات با کیفیت و خدمات مناسب بوده است.

جایگاه 5 شرکتی

مدیر عامل

دیسپنر های تولیدی این شرکت به همراه قعات تخصصی جایگاه مثل سطح سنج و پمپ های شناور واقعا با کیفیت هستند.

نرم افزار مدیریت مخزن و سیستم های ارائه شده هم بسیار کاربردی هست.

جایگاه شخصی کوهپناه

مدیر عامل

تامین به موقع، پشتیبانی و اخلاق خوب تیم شرکت صنایع جایگاهی سبز همیشه خوب بوده.

برد های چند نرخی این شرکت باعث ارتباط بیشتر ما و در ادامه تمامی قطعات جایگاه رو از این شرکت خرید کردم.

 

جایگاه فجر

مدیر جایگاه

X